បេ-41 350WG - Deletableបេ-41 350WG
ជាថ្នាំដែលមានការកំចាត់រហ័ស ដូចជា ​មមាចត្នោត......
គុណប្រយោជន៏
បេ41 350WG ជាថ្នាំដែលមានការកំចាត់រហ័ស ដូចជា ​មមាចត្នោត មមាចស មមាចខៀវ ទ្រីបជញ្ចក់លើដំណាំស្រូវនិងដំណាំហូបផ្លែផ្សេងៗទៀត។
របៀបប្រើប្រាស់

ដំណាំ កត្តាចង្រៃ បរិមាណប្រើ
ស្រូវ មមាចត្នោត​​ មមាចប្រាក់ ៩ក្រាម/ធុង១៦លីត្រ
ពោត មមាចខៀវ មមាចរោមផ្កា ៩ក្រាម/ធុង១៦លីត្រ
ស្វាយចន្ទី មមាចស្លាបទន់ រុយចោះផ្លែ ១៨ក្រាម/ធុង១៦លីត្រ

កំណត់ចំណាំ
+ចំពោះមមាចត្នោតយើងត្រូវបាញ់ឲសព្វនៅគល់ពី២-​៣ធុង/១០០ម បាញ់ពេលមមាចទើប និងលេចឡើង។
Facebook
Our Map
Powered by Blogger.
^Top