តានសែត Deleted


តានសែត
ថ្នាំកំចាត់ស្មៅក្នុងស្រែ ប្រសិទ្ធភាព​កំចាត់ស្មៅចង្រៃ....
អត្ថប្រយោជន៍
-មានប្រសិទ្ធភាពកំចាត់ស្មៅចង្រៃ ស្មៅបែកក្បាល់ កក់គ្រប់ប្រភេទ ជន្ទល់ភ្នំ ក្រវាញជ្រូក។ -មានសកម្មភាពជ្រាបចូល តាមស្លឺក និង​ ឬស។
របៀបប្រើប្រាស់

ប្រភេទស្មៅ បរិមាណប្រើ ពេលវេលាបាញ់
ស្មៅបែកក្បាល កក់គ្រប់ប្រភេទ ជន្ទល់ភ្នំ និងស្មៅផ្សេងៗទៀត ០.២៦ (១៤ក្រ/១៦លីត្រ) ៧-១២ថ្ងៃក្រោយព្រួស

ចំណាំ
មុននិងបាញ់ថ្នាំ ស្រែត្រូវមានកំដៅគ្រប់គ្រាន់ និង បង្ហូរទឹកចេញឲអស់។ ក្រោយពេល បាញ់បានពី១-២ថ្ងៃទើបបញ្ចូលទឹកស្រែ
Powered by Blogger.
^Top