ប៊ីអេ 333SC Deleted


ប៊ីអេ 333SC
ជាផលិតផលមានប្រសិទ្ធិ​ភាពកំចាត់ជំងឺក្រាផ្សិត រលួយខ្មៅ....
អត្ថប្រយោជន៍
-ជួយដើមស្រូវឲបានធំរឹងមាំ ចេញដង្ហើមស្រុះគ្នា ខៀវ និង​គ្រាប់ភ្លឺររលោង។
-ជួយឲដំណាំបន្លែស្រស់ អស់ជំងឺ បានទិន្នផល និង​ លក់បានតំលៃ។
-មានប្រសិទ្ធភាពកំចាត់ជំងឺស្រូវស្កក ស្វិត មិនដាក់គ្រាប់​ បង្កដោយផ្សិត ការពារបានទាំងក្នុង និងក្រៅ។
របៀបប្រើប្រាស់

រុក្ខជាតិ កត្តាចង្រៃបរិមាណ
ស្រូវ ស្កក ស្វិតគ្រាប់ អុជត្នោត រលាកស្រទប លឿងតឿ ១២មល/១៦លីត្រ ឬ(ឆេះស្លឹក២៥មល១៦លីត្រ)
ពោត អុជស្លឹក រលាកស្រទប ១២មល/១៦លីត្រ ឬ(ឆេះស្លឹក២៥មល១៦លីត្រ)
សណ្តែក ក្រាផ្សិត​​​ អុជស្លឹក ងាប់ដើមពេលនូវតូច ១២មល/១៦លីត្រ ឬ(ឆេះស្លឹក២៥មល១៦លីត្រ)
ម្ទេស ជំងឺផ្សិត រលួយខ្មៅ ស្រពោនមែក និង​ ផ្លែ ១២មល/១៦លីត្រ ឬ(ឆេះស្លឹក២៥មល១៦លីត្រ)
ស្វាយ ចន្ទី ផ្លែធំៗ ស្អុយផ្លែ ជំងឺច្រេះ ១២មល/១៦លីត្រ ឬ(ឆេះស្លឹក២៥មល១៦លីត្រ)
កៅស៊ូ ក្រហមស្លឹក​ ជ្រុះស្លឹក ក្រាផ្សិត ១២មល/១៦លីត្រ ឬ(ឆេះស្លឹក២៥មល១៦លីត្រ)
ឪឡឹក ទង​ចេញេជ័រ ជំងឺផ្សិត ១២មល/១៦លីត្រ ឬ(ឆេះស្លឹក២៥មល១៦លីត្រ)

ដើម្បីឲស្រូវមានគ្រាប់ភ្លឺរលោង គ្មានជំងឺរលាកកួរ​ បាញ់ថ្នាំ
-លើកទី១ ពេលចេញដង្ហើម
-លើកទី២ ចេញស្រុះ
-លើកទី៣ អោនមេ
Powered by Blogger.
^Top